Auto cabal – auto farm quái có thu phí 1 lần và sử dụng vĩnh viễn

Đối với phiên bản nâng cao auto cabal thu phí có gì mới?:

  • Tự động BM3 khi tích trữ đủ lượng SP
  • Tự chọn mục tiêu (quái vật) thông minh hơn, nhân vật sẽ không bị chạy vòng vòng để tìm quái như phiên bản auto cabal miễn phí giúp các class tay ngắn như: BL, WA, FB, FS farm tốt hơn rất nhiều.
  • Nếu vô tình bạn bị quái đánh chết, hoặc bị pk chết auto cabal sẽ tự chạy lại nơi farm quái cho bạn.

Đang cập nhật. . .

Leave a Reply