Lake in Dusk – Mission Dungeons in Cabal online

Có hai phiên bản của dungeon này. Weak Lake in DuskLake in Dusk. Rõ ràng từ tên gọi, chúng là cùng một dungeon nhưng Weak Lake in Dusk đã điều chỉnh hitpoins, sát thương, phòng thủ và danh sách thả quái vật cho người chơi cấp thấp hơn. Vì vậy, bạn có thể trải nghiệm ngục tối ở các cấp độ thấp hơn và sẵn sàng đi vào ngục tối khi đạt đến cấp 65. Weak Lake in Dusk đã được thêm vào cùng với 2 dungeon khác (Weak Ruina Station và Weak Frozen Tower of Undead) khi old D.T Cards (Dungeon Training Cards) đã bị xóa khỏi trò chơi.

Weak Lake in Dusk

Entry Item: Copy of Map Part
Drop Location: Bloody Ice, Desert Scream and Green Despair
Level Requirement: 35 – 50
Dungeon time available: 60 mins
Title gained upon completion: Fascinated by Twilight
Title bonus: HP, MP
Entry Location: 4th warp door in First Warp Center (where you switch between GD, DS, BI)

In training dungeons there are no Dungeon Points earned when you complete dungeon and no Honor Quests available (same applies to other 2 training dungeons)

Lake in Dusk

Entry Item: Map Part
Drop location: all mobs in Fort Ruina
Level Requirement: 65
Dungeon time available: 60 mins
Title gained upon completion: Ripplet of the Dusk Lake
Title bonus: Add. Damage
Entry Location: Green Despair, the same place where yo go to Mutant Forest. The place is marked on the map:

Dungeon Points for finishing dungeon: 1
Honour Quest Plate: Level 1
Honour Quest Reward: 4000 Honor points
Honour Quest Target: Orc
Number of pages from Book of honor required: 50
Honor Points gained after dungeon clear: 130

Trong dungeon này, bạn có thể nhận được EXP rất tốt nhưng chỉ từ mob đầu tiên bạn gặp: “Orc”. EXP bạn có thể nhận được từ chúng cao hơn so với những gì bạn có thể nhận được từ mob khác. Nếu bạn ở LID với mục đích kiếm thêm EXP, tôi khuyên bạn nên giết tất cả mob cho đến khi bạn đến được ếch. Thời gian lũ “Orc” sống lại là 10 phút nên bạn có thể thực hiện được 5-6 hiệp nếu cố gắng. Bạn có thể đi bao xa tùy thích (giết boss, farm mob …) nhưng khi bộ đếm thời gian dungeon của bạn gần đến thời điểm chúng sẽ hồi sinh trở lại từ đầu. Nó hoạt động tương tự với Weak Lake in Dusk.

Video Guide:

Tất cả các nhận xét bạn cần đều được nhúng vào video, vì vậy bạn có thể chỉ cần ngồi và xem và bạn sẽ không gặp khó khăn gì khi học cách vượt qua dungeon. LID thực sự đơn giản. Nó được chia thành nhiều khu vực, và ở mỗi khu vực đều có trùm trấn giữ đường đi. Nếu bạn có thể giết được tên trùm, cánh cổng cản bước tiến của bạn sẽ rơi xuống và khu vực tiếp theo sẽ được mở cho bạn.
Drops:
Picture Guide

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *