Pets

Pets – Thú cưng trong Cabal Online

Thú cưng nên được bạn biết đến nhiều hơn từ các trò chơi khác. Họ là người bạn đồng hành trung thành của bạn luôn bên cạnh bạn. Họ không chiến đấu và họ không thể bị tấn công, nhưng pets sẽ cấp sức mạnh rất hữu ích cho nhân …

Read More »