Dungeon DX trong Cabal online

Mô tả ngắn về Dungeon DX trong Cabal online

Có 4 DX Dungeons trong Cabal Online. Panic Cave, Frozen Catacomb, Crazy Steamer and Lava Hellfire. Điểm đặc biệt của những dungeon này là bạn có thể chọn độ khó (Easy, Medium, Hard). Độ khó phụ thuộc: attack, defense and HP của quái vật bạn gặp trong dungeon. Vì vậy, bạn có thể thử nếu bạn có thể xử lý các độ khó hơn của dungeons. Harder dungeon, phần thưởng có thể tốt hơn. Đây là dungeon ngắn khoảng từ 20 tới 25 phút ( nếu bạn mạnh có thể chỉ mất vài phút ). Mỗi dungeon đều có 2 rương Treasure Chest và Legacy Chest..

Vật phẩm rớt ra trong dungeon như sau:

Steamer Crazy: Gloves
Panic Cave: Helm
Catacomb Frost: Boots
Lava Hellfire: Suit
Ngoài ra còn có thêm: UCH, UCHH, FCH, FCHH.

Easy:

Redosmium Grade armorpart : Normal / Sub-Epic 1-3 / Top-Epic 1
Osmium Weapon : Normal / Sub-Epic 1-3 / Top-Epic 1
Epaulet +7
Bike Upgrade Kit (Low / Medium)

Medium:
SIG-Metal armorpart : Normal / Sub-Epic 1-3 / Top-Epic 1
Redosmium Weapon : Normal / Sub-Epic 1-3 / Top-Epic 1
SIG-Metal Epaulet +7
Bike Upgrade Kit (Low / Medium)

Hard:
Mithril Armor gear : Normal / Sub-Epic 1-3 / Top-Epic 1
SIG-Metal Weapon : Normal / Sub-Epic 1-3 / Top-Epic 1
Epaulet +8
Bike Upgrade Kit (Low / Medium)

Premium:
Mithril Armor gear : Top-Epic
SIG-Metal Weapon : Top-Epic
Epaulet +7 / +8
Slot Extender (High / Highest)

Links to Dungeons

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *