Mission Dungeons

Volcanic Citadel – Mission Dungeons in Cabal online

Bạn muốn tìm dungeon farm với thời gian ngắn, đây có lẽ sẽ là sự lựa chọn dành cho bạn. Ở dungeon này khá dễ, bạn chỉ cần đánh chết hết quái trên đường và “2 khẩu pháo” sau đó tìm các “mini boss” tiêu diệt chúng để đến boss …

Đọc thêm »

Ruina Station – Mission Dungeons in Cabal online

Có hai phiên bản của dungeons này. Weak Ruina Station và Ruina Station, Rõ ràng từ tên gọi, chúng ta cùng là một ngục tối nhưng Weak Ruina Station đã được điều chỉnh hitpoins, sát thương, phòng thủ và danh sách thả quái vật cho người chơi ở mức thấp …

Đọc thêm »

Lake in Dusk – Mission Dungeons in Cabal online

Có hai phiên bản của dungeon này. Weak Lake in Dusk và Lake in Dusk. Rõ ràng từ tên gọi, chúng là cùng một dungeon nhưng Weak Lake in Dusk đã điều chỉnh hitpoins, sát thương, phòng thủ và danh sách thả quái vật cho người chơi cấp thấp hơn. …

Đọc thêm »