Auto cabal – auto chạy map

Auto Cabal online là gì ?

–  Auto cabal là phần phần mềm thứ 3 dùng để hỗ trợ người chơi lúc rảnh tay.

Ai có thể sử dụng? và auto cabal sử dụng trên hệ điều hành nào?

– Tất cả mọi người đều có thể sử dụng, các Class trong game có thể sử dụng và cá nhân hóa.

Auto cabal chúng tôi chia sẻ được chạy trên hệ điều hành window ( bao gồm: win7, win8, win10 và win11 áp dụng cho cả phiên bản 32bit, 64bit ).

Chi phí để sử dụng phần mềm auto cabal là bao nhiêu?.

– Hiện tại alzvn có 3 nhóm cho các bạn lựa chọn:

  • nhóm 1 : Miễn phí.
  • nhóm 2 : Thu phí 1 lần và sử dụng vĩnh viễn ( chi phí cụ thể phía dưới của bài viết ).
  • nhóm 3 : Thu phí dựa trên chức năng bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ viết ra chương trình auto cabal theo chức năng bạn muốn. ở nhóm này các bạn có thể gửi email yêu cầu cho chúng tôi theo địa chỉ: [email protected] .

Chọn loại auto cabal bạn quan tâm:

  1. Auto cabal farm quái miễn phí
  2. Auto cabal farm quái có thu phí 1 lần và sử dụng vĩnh viễn.
  3. Auto Key chaos lv1~7 (Liên hệ).
  4. Auto ECA (Liên Hệ).