DX Dungeons

Steamer Crazy

Bạn nhận được báo cáo về đoàn tàu đang lao tới mà không có ai điều khiển. Bạn là người duy nhất có khả năng làm điều gì đó. Bạn bắt đầu ở phía sau của con tàu và bạn phải phá hủy động cơ của con tàu để ngăn …

Read More »

Panic Cave

Làm theo các bước của nhà thám hiểm vĩ đại Showarai. Tìm Showarai bên trong ngục tối và thoát khỏi con sâu cát khổng lồ Nualle. Hãy đặc biệt cẩn thận và tránh các cuộc tấn công chết người của anh ta. Cầu mong cát dưới chân luôn bình an …

Read More »

Lava Hellfire

Dungeon được đặt trong khu vực Dung nham ở Port Lux. Đá núi lửa được khai thác bởi nhà nghiên cứu Mr. Heil. Sử dụng nó trong những ngọn đồi neabry sẽ mở ra cánh cửa bí mật dẫn đến hang động dung nham. Tìm kiếm những kho báu được …

Read More »

Catacomb Frost

Dungeon được đặt trong Bloody Ice lạnh giá. Tìm kiếm kho báu trong hang động đóng băng và đánh bại kẻ thù không đội trời chung. Entry Item: Frozen Clue Drop location: Mutant Forest, Pontus Ferrum, Porta Inferno – all mobs Level Requirement: 110 Dungeon time available: 25 mins Title …

Read More »

Dungeon DX trong Cabal online

Vật phẩm rớt ra trong dungeon như sau: Steamer Crazy: Gloves Panic Cave: Helm Catacomb Frost: Boots Lava Hellfire: Suit Ngoài ra còn có thêm: UCH, UCHH, FCH, FCHH. Easy: Redosmium Grade armorpart : Normal / Sub-Epic 1-3 / Top-Epic 1 Osmium Weapon : Normal / Sub-Epic 1-3 / Top-Epic 1 Epaulet +7 …

Read More »