Volcanic Citadel – Mission Dungeons in Cabal online

Bạn muốn tìm dungeon farm với thời gian ngắn, đây có lẽ sẽ là sự lựa chọn dành cho bạn. Ở dungeon này khá dễ, bạn chỉ cần đánh chết hết quái trên đường và “2 khẩu pháo” sau đó tìm các “mini boss” tiêu diệt chúng để đến boss cuối. Trong số các con trùm khác, bạn sẽ có cơ hội chiến đấu với những con trùm chính xác là 6 loại boss dành cho người chơi. Ngoài ra, bạn sẽ tìm thấy 7 trùm khác và trùm cuối – Balrog. Dungeon rất đẹp trong môi trường dung nham, với thời gian ngắn. Ước tính UCH, FCH nhặt trong dungeon này khá nhiều và bán rất chạy.

Chests Total: 10
Treasure Chest: 2
Relic Chest: 6
Legacy Chest: 1
Legendary Chest 1

Volcanic Citadel

Entry Item: Seal of Darkness
Drop location: all mobs in Mutant Forest
Level Requirement: 95
Dungeon time available: 45 mins
Title gained upon completion: Lava Cave Explorer
Title bonus: Defense
Entry Location: Port Lux, the exact place is marked on the map:

Dungeon Points for finishing dungeon: 3
Honour Quest Plate: Level 1
Honour Quest Reward: 10.000 Honor points
Honour Quest Target: Dark Phalanx
Number of pages from Book of honor required: 50
Honor Points gained after dungeon clear: 1000

Video Guide:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *